Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów Jak radzić sobie ze złością z elementami treningu zastępowania agresji dla dzieci

Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE

Link do postępowania: http://bip.ops.opoczno.pl/a,32,zorganizowanie-i-przeprowadzenie-warsztatow-jak-radzic-sobie-ze-zloscia-z-elementami-treningu-zastepowania-agresji-dla-dzieci-z-rodzin-zamieszkalych-na-terenie-gminy-opoczno

Share your thoughts