organizacja wyjazdowego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamawiający: MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Link do postępowania: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/szacowanie-wartosci-zamowienia-na-organizacje-wyjazdowego-posiedzenia-komitetu-monitorujacego-program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020

Share your thoughts