Dostawa materiałów medycznych, materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych

Zamawiający: PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.

Link do postępowania: https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pzoz.ezamawiajacy.pl_1658229501265

Share your thoughts