Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja sprzętu komputerowego kupowanego w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY EŁK

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=&ContractingEntityCity=E%C5%81K&TenderTitle=

Share your thoughts