Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Turośń Kościelna

Zamawiający: URZĄD GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Link do postępowania: http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/prze_aktual/dostawa-sprzetu-komputerowego-dla-gminy-turosn-koscielna-w-ramach-projektu-grantowego-cyfrowa-gmina-grantyppgr.html

Share your thoughts