Wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W RADOMSKU

Link do postępowania: https://www.radomszczanski.pl/strona-3732-uchwala_nr_100_2022_vi_zarzadu_powiatu.html

Share your thoughts