„Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z Programu „Opieka wytchnieniowa”

Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH

Link do postępowania: https://mops-pulawy.logintrade.net/zapytania_email,92815,86f96f61dbeb1b18ead037388fec1494.html

Share your thoughts