usługi szkoleniowe dla pracowników Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w zakresie audiodeskrypcji, w związku z realizowanym projektem

Zamawiający:

AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA

 

Link: http://bip.at.edu.pl/artykul/19/478/zaproszenie-do-skladania-ofert-kurs-audiodeskrypcji

Share your thoughts