Urządzenie terenu zieleni po byłych ogródkach działkowych wzdłuż rzeki Płonki w Płońsku

Zamawiający: URZĄD MIASTA PŁOŃSK

 

Link: https://plonsk.ezamawiajacy.pl/pn/plonsk/demand/notice/public/66432/details

Share your thoughts