Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Świętajno w roku szkolnym 2022/2023

Zamawiający: URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO

Link do postępowania: https://bip.swietajno.ug.gov.pl/zamowienia_publiczne/12/50/Dowoz_uczniow_do_placowek_oswiatowych_z_terenu_Gminy_Swietajno_w_roku_szkolnym_2022_2F2023_poprzez_zakup_biletow_0D_0Amiesiecznych/

Share your thoughts