Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego cyklu szkoleń pn. Procedura oceny oddziaływania na środowisko i jej ostatnie zmiany w kontekście wymagań wniosku o dofinansowaniu w szczególności w odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w formie zdalnej (on-line), dla maksymalnie 100 osób

Zamawiający: MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 

Link: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rozeznanie-rynku—szkolenie-z-procedury-oceny-oddzialywania-na-srodowisko

Share your thoughts