Dostawa opatrunków specjalistycznych

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

 

Link: https://szpitallapy.pl/2022/07/12/dostawa-opatrunkow-specjalistycznych-znak-postepowania-zp-48-2022-tp/

Share your thoughts