Usługa szkoleń niezbędnych do realizacji w ramach projektu grantowego: „Dostępność Plus dla zdrowia”

Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE

Link do postępowania: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/352062/usluga-szkolen-niezbednych-do-realizacji-w-ramach-projektu-grantowego-dostepnosc-plus-dla-zdrowia-realizowanego-w-ramach-dzialania-5-2-programu-operacyjnego-wiedza-edukacji-rozwoj-2014-202

Share your thoughts