Zakup i montaż altany drewnianej w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie działki o nr 108/2 przy Świetlicy Wiejskiej w Bukowie.

Zamawiający: URZĄD GMINY UJAZD

Link do postępowania: https://bipug.ujazd.com.pl/groups/details/1315/zakup-i-montaz-altany-drewnianej-w-ramach-zadania-pn-zagospodarowanie-dzialki-o-nr-1082-przy-swietlicy-wiejskiej-w-bukowie

Share your thoughts