Świadczenie w 2022 r. usług w formie pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym dla kobiet i/lub mężczyzn kierowanych

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKUSACH

Link do postępowania: https://bipmarkusy.warmia.mazury.pl/5658/zapytanie-ofertowe-swiadczenie-w-2022-roku-uslug-w-formie-pobytu-w-mieszkaniu-chronionym-wspieranym-dla-kobiet-i-lub-mezczyzn-kierowanych-przez-gmine-markusy.html

Share your thoughts