Dostawa 11 szt. urządzeń drukujących zgodnie ze specy-fikacją techniczną

Zamawiający: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI

Link do postępowania: https://zamowienia.krus.gov.pl/zamowienie-publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-urzadzen-drukujacych-i-wielofunkcyjnych-na-potrzeby-oddzialu-regionalnego-krus-w-lodzi-2/

Share your thoughts