Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Link do postępowania: https://bip.mops.umnowemiasto.pl/artykul/postepowanie-doi-340-10-2022-swiadczenie-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-dla-dzieci-z-zabu

Share your thoughts