Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

Zamawiający: URZĄD GMINY KOWALE OLECKIE

Link do postępowania: https://kowaleoleckie.logintrade.net/zapytania_email,89762,3287a0e3f80684460a73884c97629a96.html

Share your thoughts