Wykonanie remontu podłogi wraz z robotami towarzyszącymi, w lokalu mieszkalnym nr 25 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Zamawiający: URZĄD MIASTA PŁOCK

 

Link: http://mzgm-plock.pl/pl/48_przetargi_i_wybory_ofert/50_wybory_ofert/4001_ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania_w_trybie_wyboru_oferty_na_wykonanie_remontu_podlogi_wraz_z_robotami_towarzyszacymi_w_lokalu_mieszkalnym_nr_25_w_budynku_mieszkalnym_wielorodzinnym_

Share your thoughts