Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej tj.: Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym w nieruchomości przy ul. Pomorskiej nr 11.

Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI

 

Link: https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/prosba-o-oszacowanie-ceny-uslugi-polegajacej-na-przeprowadzeniu-dzialan-kulturalno-edukacyjnych-wspomagajacych-wprowadzenie-nowej-funkcji-spolecznej-id51449/2022/6/29/

Share your thoughts