Zamówienie publiczne polegające na realizacji robót budowlanych dla potrzeb budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 46

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/630731

Share your thoughts