Sukcesywna dostawa materiałów materiałów jednorazowych opatrunkowych/medycznych i innych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA

 

Link: https://www.spzozjozefow.pl/zamowienia-publiczne/2022/06/zapytanie-materialy-jednorazowe/

Share your thoughts