Przygotowanie, wydawanie i dostarczanie gorących posiłków dla uczniów szkół z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok szkolny 2022/2023

Zamawiający: URZĄD GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z SIEDZIBĄ W MSZANOWIE

 

Link: https://www.bip.gminanml.pl/zamowienia_publiczne/110/384/Przygotowanie_2C_wydawanie_i_dostarczanie_goracych__0D_0Aposilkow_dla_uczniow_szkol_z_terenu_gminy_Nowe_Miasto__0D_0ALubawskie_na_rok_szkolny_2022_2F2023/

Share your thoughts