Przeprowadzenie działań kulturalno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej, tj.: Teatr Otwartej Formy przy ul. Sienkiewicza

Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI

 

Link: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/szacowanie-wartosci-zamowienia/ogloszenie-swz/prosba-o-oszacowanie-ceny-uslugi-polegajacej-na-polegajaca-na-przeprowadzeniu-dzialan-kulturalno-edukacyjnych-wspomagajacych-wprowadzenie-nowej-funkcj-id51307/2022

Share your thoughts