Konkurs Grantowy „Cyfrowa Gmina” ogłoszonego przez Beneficjenta projektu indykatywnego Cyfrowa Gmina – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Zamawiający: URZĄD GMINY SZASTARKA

 

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115216

Share your thoughts