Świadczenie usług w ramach realizacji zadań pn.: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla uczestników Programu Opieka wytchnieniowa -edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABŁUDOWIE

 

Link: https://bip-mops-umzabludow.wrotapodlasia.pl/zapytania_ofertowe/zapytanie-ofertowe—070532022.html

Share your thoughts