Dostawa subskrypcji Veeam Backup for Microsoft 365 na okres 18 miesięcy…

Zamawiający: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE (PFRON)

 

Link: https://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-udzielane-na-podstawie-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/szczegoly/public-order/zapytanie-ofertowe-na-dostawe-subskrypcji-veeam-backup-for-microsoft-365-na-okres-18-miesiecy/

Share your thoughts