Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji staży zawodowych w ramach projektu

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNIKU

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/630220

Share your thoughts