Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE

Link do postępowania: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/348077/dostawa-sprzetu-komputerowego-i-audiowizualnego-w-ramach-projektu-pn-centrum-wspierania-nowego-zycia-rewaloryzacja-zabytkowego-budynku-dawnego-szpitala-zydowskiego-oraz-jego-adaptacja-w-ce

Share your thoughts