Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina

Zamawiający: URZĄD GMINY ŻYRZYN

Link do postępowania: https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=746&p1=szczegoly&p2=80660

Share your thoughts