Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki laboratoryjnej.

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

Link: http://www.sniadecja.pl/procurements/1363/

Share your thoughts