ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Zamawiający: URZĄD GMINY BARTOSZYCE

Link do postępowania: https://bip.gmina-bartoszyce.pl/zamowienia_publiczne/86/223/Zakup_wraz_z_dostawa_nowego_sprzetu_komputerowego_w_ramach_konkursu_granatowego__E2_80_9EWsparcie_dzieci_z_rodzin_pegeerowskich_w_rozwoju_cyfrowym_-_Granty_PPGR_E2_80_99_E2_80_99/

Share your thoughts