Zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu połączonego z warsztatami umiejętności społecznych dla seniorów w związku z realizacją zadania pod tytułem Świadomy senior-bezpieczny senior współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2022 r.

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH

 

Link: https://gopsczyze.naszbip.pl/zamowienia-publiczne

Share your thoughts