Dostawa materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego i preparatów dentystycznych

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

Link do postępowania: https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalopoczno/demand/notice/public/64190/details

Share your thoughts