Dostawa laptopów w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO

Link do postępowania: https://pzp.pieniezno.pl/#/offer/f7e026cf-5c3a-4db8-add6-965ca7727a6d

Share your thoughts