Cykliczne dostawy jaj świeżych na bieżące potrzeby żywieniowe Szpitala w ilości 48 000 szt. Jaja świeże, klasy L

Zamawiający: KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY W NAŁĘCZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Link do postępowania: https://ksunaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=65&p1=szczegoly&p2=80609

Share your thoughts