Świadczenie usługi wynajęcia sal szkoleniowych wraz z usługami cateringowymi i noclegowymi na szkolenia użytkowników Systemu iPFRON+

Zamawiający: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE (PFRON)

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628237

Share your thoughts