Modernizacja wejścia głównego i podjazdu dla niepełnosprawnych

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

Link do postępowania: https://szpitallapy.pl/2022/06/15/modernizacja-wejscia-glownego-i-podjazdu-dla-niepelnosprawnych-budynku-mieszczacego-zespol-poradni-i-rehabilitacji-sp-zoz-w-lapach-przy-ul-piaskowej-9-znak-postepowania-zp-42-2022/

Share your thoughts