Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne

Zamawiający: URZĄD GMINY PERLEJEWO

Link do postępowania: http://bip.ug.perlejewo.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/ogloszenia-o-przetargach/przetarg-na-centrum-zdrowia-w-perlejewie–poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynku-gminnego-przez-gruntowna-termomodernizacje-i-wymiane-zrodla-ciepla-na-nis

Share your thoughts