Wsparcie realizacji w 2022 r. zadania publicznego z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych (II edycja)

Zamawiający: URZĄD MIASTA LEGIONOWO

 

Link: https://www.bip.legionowo.pl/a,88814,otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2022-r-zadania-publicznego-z-zakresu-przeciwdzialanie.html

Share your thoughts