„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie oraz Hydroforni Orońsko” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający: URZĄD GMINY OROŃSKO

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b0c6f144-67af-4cf7-b93e-fc82e79c509e

Share your thoughts