Świadczenie usługi zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjnej na spotkanie personelu merytorycznego projektu Ośrodka Wsparcia Architektury Dostępnej-kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych.

Zamawiający: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE (PFRON)

 

Link: https://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-udzielane-na-podstawie-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/szczegoly/public-order/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-zakwaterowania-wyzywienia-i-wynajmu-sali-konferencyjnej/

Share your thoughts