Realizacja zadania publicznego w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Prowadzenie Cafe Senior Raj

Zamawiający: URZĄD MIASTA BEŁCHATÓW

Link do postępowania: https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/592029_zarzadzenie-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2022-roku-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia.html

Share your thoughts