Dostawa opatrunków do Apteki Szpitalnej

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

Link do postępowania: http://www.bip.spzoz-dzialdowo.pl/index.php?id=14&id2=233&look=3226

Share your thoughts