Dostawa 51 fabrycznie nowych laptopów i 6 fabrycznie nowych tabletów w ramach zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zamawiający: URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/625925

Share your thoughts