Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych

Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI

Link do postępowania: https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/prosba-o-oszacowanie-ceny-uslugi-polegajacej-na-przeprowadzeniu-dzialan-kulturalno-edukacyjnych-wspomagajacych-wprowadzenie-nowej-funkcji-spolecznej-id50865/2022/6/9/

Share your thoughts