Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w celu utworzenia klubu SENIOR+

Zamawiający: URZĄD GMINY FAJSŁAWICE

Link do postępowania: https://ugfajslawice.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D1681

Share your thoughts