Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Zamawiający: URZĄD MIASTA SUWAŁKI

 

Link: https://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/tryb_podstawowy_i_przetargi_w_2022_r/aktualne-2022/zp271562022/

Share your thoughts