Kompleksowa organizacja trzydniowego wyjazdu studyjnego, związanego z projektami realizowanymi przez Spółki Skarbu Państwa współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz przygotowaniem Spółek do nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Zamawiający: MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE

 

Link: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/kompleksowa-organizacja-trzydniowego-wyjazdu-studyjnego-zwiazanego-z-projektami-realizowanymi-przez-spolki-skarbu-panstwa-wspolfinansowanymi-ze-srodkow-unii-europejskiej-oraz-przygotowaniem-spolek-do-nowej-perspektyw

Share your thoughts