Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Zamawiający: ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dc68f02c-707d-467c-b251-8de6f6421066

Share your thoughts